بزرگداشت ميرزا كوچك خان جنگلي

کانون شهید مطهری رشت

بزرگداشت ميرزا كوچك خان جنگلي

مراسم بزرگداشت ميرزا كوچك خان جنگلي در تاریخ ۱۱ آذر ۹۳

ادامه مطلب

بازديد كانون شهيد بهشتي صومعه سرا

كانون شهيد مطهري رشت

بازديد كانون شهيد بهشتي صومعه سرا

گزارش تصویری بازديد مربيان و اعضاء كانون از كانون شهيد بهشتي صومعه سرا

ادامه مطلب

ميهمانی جوانه ها

کانون شهید مطهری رشت

ميهمانی جوانه ها

مراسم ميهماني جوانه ها در مدارس در ۳ آذر ۹۳

ادامه مطلب