ديدار با فرهنگي جانباز

به مناسبت گراميدداشت هفته معلم 93/2/15 براي تقدير و تشكر از معلم جانباز شيميايي 25% جنگ تحميلي آقاي قربانعلي خسرواني توسط انجمن سرود كانون شهيد مطهري از مدرسه شاخه طوبي به همراه مدير و مربيان ديدار به عمل آمد. در اين ديدار ضمن قدر داني از زحمات معلم جانباز و اهداي هديه و تقديم شاخه گل توسط دانش آموزان سرود «اي معلم» اجرا گرديد. در پايان آقاي خسرواني با بيان خاطراتي از دوران جنگ و ايثارگري رزمندگان دانش آموزان را با اين جان فشاني آشنا ساختند و با پذيرايي ديدار به پايان رسيد

کانون شهید مطهری رشت

کانون شهید مطهری رشت

کانون شهید مطهری رشت

کانون شهید مطهری رشت

کانون شهید مطهری رشت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید