برنامه ريزي كلاسهاي تابستان

جلسه برنامه ريزي كلاسهاي تابستاني كانون شهيد مطهري (دختران) روز شنبه13 ارديبهشت ماه سال جاري در دفتر كانون برگزار شد. اين جلسه با حضور مربيان و اعضاي فعال انجمن ها به مناسبت هفته گراميداشت معلّم راس ساعت 10 صبح آغاز شد و احمدي درآغاز جلسه ضمن تبريك به مناسبت هفته معلّم گفت: ما بايد برنامه ريزي منسجم تري نسبت به سالهاي گذشته برنامه ريزي كنيم. تا با وجود مسايل اقتصادي موجود جذب خوبي براي كلاسهاي تابستاني داشته باشيم. وي درادامه افزود: من از فعاليت هاي چشمگير تمام مربيان قدرداني مي كنم امّا درتابستان امسال همكاري بيش از پيش اين دوستان را خواستارم. در ادامه جلسه همكاران نظرات خود را در زمينه تبليغات بهتر و جذب دانش آموزان بيشتر اعلام نمودند. درپايان؛ جلسه با دعاي فرج و آرزوي سلامتي براي دست اندركاران صديق جمهوري اسلامي به اتمام رسيد.

کانون شهید مطهری رشت

کانون شهید مطهری رشت

کانون شهید مطهری رشت

کانون شهید مطهری رشت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید